Begeleiding

Alle mensen die in een asielprocedure zitten en even wat extra ondersteuning nodig hebben kunnen bij ons aangemeld worden voor begeleiding. 

Wat doen wij?
Wij begeleiden en ondersteunen vluchtelingen bij de integratie in de Nederlandse samenleving.
Op een gastvrije manier willen wij degenen die in een asielprocedure zitten een veilige haven bieden waar zij zich thuis voelen. Wij erkennen en respecteren de culturele diversiteit. De begeleiding is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en de gezondheid van onze cliënten. Wij bieden psychologische en psychische hulp. Wij helpen de vluchtelingen met de Nederlandse taal en cultuur beter te leren begrijpen en eigen te maken.
Wij ondersteunen bij het vinden van werk- en huisvesting. Ook begeleiden wij de asielzoekers met het creëren van duurzame sociale contacten.

Wij streven ernaar om de vluchtelingen te voorzien van de nodige middelen en vaardigheden om op een economische, sociale en culturele manier deel te zijn van de Nederlandse maatschappij.

Wij werken samen met instanties en organisaties die de integratie van vluchtelingen bevorderen en verbeteren. Onze werkwijze is gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederzijds begrip.

Begeleiding
Wij werken cultuursensitief en persoonlijk. Wij werken situatiegericht. Wij vinden het belangrijk om het individu in hun eigen kracht te zetten. Op deze manier wordt de zelfredzaamheid bevorderd. Onze begeleiders kennen de cultuur van de vluchteling. Samen gaan wij op een methodische manier vormgeven aan het eigen leven van de cliënt, om op die manier een volwaardig bestaan op te bouwen.

Wij werken altijd doelgericht aan het veranderingsproces. Tijdens de begeleidingsmomenten wordt de focus gelegd op praktische zaken, zodat de vluchteling uiteindelijk zelfstandig het leven verder op kan bouwen. Denk hierbij aan een Digi-d aanvragen, papieren regelen, maar ook aan het omgaan met het openbaar vervoer. Naast de ondersteuning op het gebied van praktische zaken richten we de aandacht op het psychische welbevinden van de asielzoekers. Ons doel is om onze cliënten in balans te laten komen en op eigen kracht weer mee te laten draaien in de samenleving.